Siegerpokal

Züchter
Zuchtgemeinschaft
Rasse Farbenschlag Noten
Stefan Schürmann
Sibirische Tümmler weiß
  • v 97 Jubiläumsband
  • 3x hv 96 Tümmlerpokal / E
Stefan Schürmann
Nordkaukasische Positurtümmler weiß m. schw. Schwanz o. Schnippe
  • 2x hv 96 SVE / E
Stefan Schürmann Rostower-Positurtümmler blau m. Binden
  • hv 96 E